MENU

Cukai Harta adalah cukai yang dikenakan ke atas setiap pegangan berkadar di dalam kawasan pentadbiran Pihak Berkuasa Tempatan Pengerang (PBTP) mengikut kuasa yang diberikan  di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171). Kawasan pentadbiran Pihak Berkuasa Tempatan Pengerang adalah merangkumi lima (5) mukim iaitu Pengerang, Pantai Timur, Tanjung Surat, Sedili Kechil dan Johor Lama.

Majlis Mesyuarat Kerajaan (MMK) melalui RM Bil. 204/2016 bertarikh 27 Januari 2016 telah mengambil keputusan untuk memberikan Perbadanan Johor (JCorp) mandat bagi MENTADBIR KAWASAN Pengerang secara penuh berdasarkan Seksyen 7, Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) yang dikenali sebagai Pihak Berkuasa Tempatan Pengerang mulai 1 Januari 2017.

Oleh itu, Senarai Nilaian yang sebelum ini dikuatkuasakan oleh Majlis Daerah Kota Tinggi (MDKT) dan Lembaga Bandaran Johor Tenggara (LBJT) telah digunapakai untuk dikuatkuasakan. Pihak Berkuasa Tempatan Pengerang bertindak akan menggunapakai Senarai Nilaian tersebut mulai 1 Januari 2017.

Bagi pegangan di dalam kawasan yang sebelum ini ditadbir oleh Majlis Daerah Kota Tinggi akan menggunapakai kadaran sediada seperti berikut :-

            Jenis Pegangan                                                             Kadar Cukai Harta

 1. Perumahan                                                                               0.14%
 2. Perumahan Kos Rendah                                                        0.13%
 3. Perumahan Rizab Melayu                                                      0.08%
 4. Perdagangan                                                                            0.25%
 5. Perindustrian                                                                            0.40%
 6. Pertanian                                                                                   0.10%
 7. Loji Air                                                                                0.47636728%
 8. Kampung Tradisional                                                               0.05%
 9. Harta Kerajaan Persekutuan/ Kerajaan Negeri/

  Badan Berkanun:

  1. Perumahan                                                                   0.14%
  2. Perdagangan                                                                0.25%
  3. Perindustrian                                                                0.40%

Bagi pegangan di dalam kawasan yang sebelum ini ditadbir oleh Lembaga Bandaran Johor Tenggara akan menggunapakai kadaran sediada seperti berikut :-

            Jenis Pegangan                                                             Kadar Cukai Harta

 1. Perumahan                                                                               0.18%
 2. Perumahan Rizab Melayu                                                      0.12%
 3. Perdagangan                                                                            0.24%
 4. Perindustrian                                                                            0.40%
 5. Pertanian                                                                                   0.10%