MENU

 

     

BIL

NAMA

JAWATAN

TELEFON

1

Puan Hajah Hazlina binti Jalil

Yang DiPertua

07- 886 2693

(Pegawai Khas-Puan Sheleadewi binti Ramli)

07- 886 2695

(Su-Puan NorFatin binti Ishak)

2

Encik Abdul Rahman bin Yusoff

Setiausaha

07 886 2667

(Su-Cik Amira Fatihah binti Zakaria)

3

( - )

Pengarah

Jabatan Kewangan & Khidmat Korporat

( - )

4

Puan Noor Yuihanna binti Ranni

Pengarah

 Jabatan Perancang Bandar & Landskap

07 886 2645
5 Encik Muhammad Suffian bin Abd Razak

Pengarah

 Jabatan Kejuruteraan

07 886 2696
6 Encik Mohd Rezuan Daud

Pengarah

 Jabatan Kawalan Bangunan

07 886 2701

7

( - )

Pengarah

Jabatan Keselamatan Industri & Kesejahteraan Rakyat

( - )

8

Zulkepli bin Welang

Pengarah

Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta

07 886 2620

(Su- Puan Suzana binti Sabtu)

9

Haji Mazlan bin Othman

Pengarah

Jabatan Hal Ehwal Industri & Perlancongan

07 886 2665

(Su-Cik Nur Hidayah binti Hasan)

10

Muhammad Suffian bin Abd Razak

Ketua Perunding & Kawalan Pemajuan

Unit Pusat Setempat (OSC)

 

07 886 2696

11 Shamsulbahri bin Md Dali

Pengarah

Jabatan Pembangunan Komuniti

07 886 2706

(Su-Cik Rohaniza binti Edin)